Krztusiec – ważne informacje

Krztusiec, zwany inaczej kokluszem, to ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego o ciężkim przebiegu. Czynnikiem etiologicznym jest Gram (-) ujemna pałeczka Bordetella pertusis.

Typowe dla krztuśca są nawracające napady intensywnego suchego kaszlu, które zazwyczaj kończą się silnym wdechem, przypominającym pianie koguta. Napadów może być nawet kilkanaście w ciągu godziny, z przewagą w godzinach nocnych.

U najmłodszych dzieci obraz chorobowy może być inny; przede wszystkim obserwuje się bezdechy i drgawki, co może prowadzić do niebezpiecznych powikłań, takich jak uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia czy krwotoków.

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, głównie podczas kaszlu i kichania. Prawdopodobieństwo zachorowania osoby po kontakcie z chorym na krztusiec przekracza 80%. Największa zakaźność występuje podczas pierwszych 2 tygodni trwania objawów choroby i utrzymuje się do 4–5 tygodni, przy czym właściwa antybiotykoterapia skraca ten czas do 5 dni.

Najłatwiej do rozprzestrzeniania krztuśca dochodzi w środowiskach zaludnionych, czyli np. w żłobku, przedszkolu, szpitalu. Najczęstszym źródłem zakażenia u niemowląt są osoby z ich najbliższego otoczenia, szczególnie rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Nie obserwuje się nosicielstwa pałeczek krztuśca.

Okres wylęgania pałeczki krztuśca wynosi od 5 do maksymalnie 21 dni, a typowy przebieg choroby charakteryzują 3 etapy.

Pierwszy z nich (okres nieżytowy) trwa od około 1 do 2 tygodni, objawy przypominają infekcję górnych dróg oddechowych. Bardzo rzadko na tym etapie rozpoznaje się krztusiec.

Kolejny etap (napadowego kaszlu) może trwać nawet do 6 tygodni. Obraz chorobowy jest charakterystyczny, jednak w tym momencie doszło już do nieodwracalnych zmian w nabłonku dróg oddechowych i zastosowany antybiotyk zmniejsza jedynie zakaźność chorego dla otoczenia, nie wpływając na szybsze ustąpienie objawów.

Ostatni okres (zdrowienia) może trwać nawet kilka miesięcy. W tym czasie napady są rzadsze i mniej intensywne.

Jak więc można ochronić się przed krztuścem? SZCZEPIENIA OCHRONNE!

W polskim kalendarzu szczepień na rok 2019, szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi są obowiązkowe i przeprowadzane trzykrotnie w 1. roku życia, w odstępach 6-8 tygodni, zaczynając od 2. miesiąca życia oraz jednokrotnie w drugim roku życia (w 16. miesiącu życia)- czwarta dawka szczepienia podstawowego (uzupełniająca).

Następnie dawki przypominające podaje się w 6., 14. oraz w 19. roku życia.

W związku z aktualnymi przesłankami epidemiologicznymi szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zaleca się także:

  • personelowi medycznemu mającemu kontakt z noworodkami i niemowlętami
  • osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie
  • kobietom planującym ciążę lub w ciąży (po 28. tygodniu ciąży)
  • osobom z otoczenia noworodków i niemowląt

Dlatego też przypominamy Państwu o konieczności odnawiania szczepień. Niestety z biegiem lat zanikają przeciwciała odpornościowe. Dla osób dorosłych wystarczy szczepienie przypominajaące pojedynczą dawką szczepionki błoniczo- tężcowo- krztuścowej co 10 lat.

Szczegółowe informacje u naszych lekarzy, zapraszamy do rejestracji pod numerami telefonów:

Ul. Syrokomli – 71 325 67 60

Ul. Kamiennogórska – 696 787 647