Centrum Medyczne AD-Med

Do Opieki koordynowanej mogą zostać włączeni pacjenci z następującymi chorobami:

 1. kardiologicznymi
  — nadciśnienie tętnicze
  — niewydolność serca
  — przewlekła choroba niedokrwienna serca
  — migotanie przedsionków
 2. diabetologicznymi
  — cukrzyca
  — stan przedcukrzycowy
 3. chorobami płuc
  — astma oskrzelowa
  — przewlekła obturacyjna choroba płuc
 4. chorobami tarczycy
  — niedoczynność tarczycy (w tym na podłożu choroby Hashimoto)
  — nadczynność tarczycy
  — guzki pojedyncze i mnogie tarczycy

Badania z budżetu powierzonego mogą być również wykorzystane w diagnostyce tych chorób, gdy pacjent nie ma jeszcze postawionej diagnozy.

Warunkiem realizacji opieki koordynowanej jest podpisanie umów o współpracy ze specjalistami: kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii lub alergologii. Dzięki temu pacjent, gdy potrzebna jest konsultacja specjalistyczna nie musi być kierowany do AOS (Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej) i samemu szukać sobie miejsca, gdzie zostanie przyjęty, lecz jest umawiany przez koordynatora POZ na wizytę do współpracującego w ramach Opieki Koordynowanej specjalisty.

Ważnym punktem opieki koordynowanej jest PORADA KOMPLEKSOWA. Jest to realizowana dorocznie wizyta u lekarza POZ, z wykonaniem badań kontrolnych, pełnym wywiadem i badaniem przedmiotowym, przeglądem stosowanych leków i oceną skuteczności dotychczasowego leczenia.

Efektem porady kompleksowej jest tworzony przez lekarza POZ/rodzinnego Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który obejmuje zaplanowane na najbliższy rok działania takie jak: zalecane leki, badania, wizyty kontrolne, konsultacje specjalistyczne czy porady edukacyjne. Nowością jest także możliwość skorzystania z porad dietetycznych.

Nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi czuwa Koordynator. Koordynator umawia z pacjentem terminy wykonania badań czy konsultacji, przypomina o nadchodzących poradach oraz przekazuję odpowiednią dokumentację.

Świadczenia, jakie może uzyskać pacjent objęty opieką koordynowaną w POZ:

 • Badania diagnostyczne
  • W KARDIOLOGII
   • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG) 
   • Holter EKG 24, 48 i 72 godz.
   • Holter RR
   • USG Doppler tętnic szyjnych 
   • USG Doppler naczyń kończyn dolnych 
   • ECHO serca przezklatkowe
   • BNP (NT-pro-BNP)
   • albuminuria
   • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
   • angio-TK tętnic wieńcowych
  • W DIABETOLOGII:
   • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
   • albuminuria
   • USG Doppler naczyń kończyn dolnych 
  • W ENDOKRYNOLOGII:
   • anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
   • anty TSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH) 
   • anty TG (p/ciała przeciw tyreoglobulinie)
   • biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa tarczycy 
  • W PULMONOLOGII/ALERGOLOGII
   • Spirometria
   • Spirometria z próbą rozkurczową
 • WIZYTY KOMPLEKSOWE z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej – raz w roku
 • Porady edukacyjne – po diagnozie i ustaleniu planu leczenia – realizowane przez pielęgniarki/lekarzy (do 6 w roku)
 • Porady dietetyczne, realizowane również online (do 3 w roku)
 • Konsultacje specjalistyczne w wybranych schorzeniach:
  • kardiologa
  • diabetologa
  • pulmonologa/alergologa
  • endokrynologa

w dwóch formułach:

  • Konsultacje lekarz specjalista – pacjent (wizyta stacjonarna)
  • Konsultacje lekarz POZ – lekarz specjalista wybranej dziedziny (mini-konsylium w formie zdalnej)

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl