Centrum Medyczne AD-Med

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przyczyna i drogi zakażenia: KZM jest chorobą wirusową, atakującą ośrodkowy układ nerwowy. Do przeniesienia wirusa dochodzi podczas ukłucia przez zakażonego kleszcza.

Objawy: Objawy mogą być różne – objawy grypopodobne, poważne objawy uszkodzenia układu nerwowego, ale zdarza się również, że zakażenie przebiega bezobjawowo. Typowo objawy mają charakter grypopodobny (gorączka, ból głowy, ból mięśni i stawów, nudności, wymioty, biegunka) i trwają do tygodnia. U niektórych chorych po kilku dniach pojawiają się dodatkowo objawy zajęcia układu nerwowego – objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenia mózgu (m.in. zaburzenia czucia, porażenie mięśni, niedowłady, drgawki).

Leczenie: Nie ma leczenia przyczynowego, stosuje się leczenie objawowe. Zazwyczaj jest konieczność leczenia szpitalnego u chorych z neuroinfekcją.

Rokowanie: Rokowanie u większości chorych jest dobre – w fazie objawów grypopodobnych u większości chorych dochodzi do samoistnego wyleczenia. Jednakże w przypadku zajęcia układu nerwowego przebieg choroby może być ciężki, niekiedy może prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci.

Szczepienie p/KZM są szczególnie zalecane:

Osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności:

  • osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu oraz rolnikom,
  • stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej,
  • młodzieży odbywającej praktyki na obszarach, gdzie mogą występować kleszcze,
  • turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Preparaty i schemat dawkowania:

Podanie domięśniowe, w wyjątkowych przypadkach podskórne. Preparaty zawierają całego wirusa, inaktywowanego.

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nie jest skuteczna przeciw innym chorobom przenoszonym przez kleszcze (np. boreliozie)!

Obecnie dostępne są następujące rodzaje szczepionek:

  • Encepur Adults
  • Encepur K
  • FSME-Immun Junior
  • FSME-Immun

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Skuteczność szczepień p/KZM

Szczepionki charakteryzują się wysoką skutecznością w zapobieganiu kleszczowemu zapaleniu mózgu. Odporność uzyskuje się już po otrzymaniu dwóch dawek szczepienia podstawowego, a u 99,9% szczepionych po podaniu trzeciej dawki występują ochronne przeciwciała.

 

Przeciwwskazania do szczepienia p/KZM

Nadwrażliwość na składniki szczepionki, w tym alergia na białko jaja kurzego, ciężkie reakcje alergiczne na poprzednie dawki.

W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej lub trwania choroby gorączkowej – szczepienie należy odroczyć.

 

Objawy niepożądane po szczepieniu p/KZM

Objawy miejscowe: bolesność w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie lub obrzęk.

Objawy ogólne: gorączka, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, nudności, wymioty.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Na jakich obszarach Europy występuje KZM?

W Polsce (głównie województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie), w Austrii, Niemczech, we Francji (Alzacja), w Szwajcarii, południowej i centralnej Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Chorwacji, Albanii, na Litwie, Łotwie i Estonii, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, we Włoszech oraz na Ukrainie, ponadto w centralnej Rosji (obszar Syberii).

 

Kiedy najlepiej przeprowadzić szczepienie p/KZM?

W celu uzyskania odporności przed sezonem aktywności kleszczy (który rozpoczyna się wiosną), szczepienie najkorzystniej jest rozpocząć w miesiącach zimowych (zimowo-wiosennych) tak, by trzecią dawkę podać przed następnym sezonem aktywności kleszczy.

 

Jak długo utrzymuje się odporność p/KZM po szczepieniu podstawowym (3-dawkowym), jeżeli nie podawano dawek przypominających?

Według dostępnych danych pamięć immunologiczna po szczepieniu wyłącznie schematem podstawowym, bez dawek przypominających, utrzymuje się od 2 do 11 lat.

Opracował: lek. Michał Jędrzejek

Opracowano na podstawie:

Gajewski P. (red.) (2017). Interna Szczeklika 2017. Kraków: Medycyna Praktyczna
Wysocki J., Czajka H. (2018). Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. Kraków: Wydawnictwo Help-Med

Informacje o szczepionkach dla pacjenta:

https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/fsme-immun_0.25ml_ll-pld_31.07.2017.pdf
https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/fsme-immun_0.5ml_ll-pld_31.07.2017.pdf
https://lekomanprod.blob.core.windows.net/product-documents/doc9116/encepur-adults-ulotka.pdf
https://lekomanprod.blob.core.windows.net/product-documents/doc5732/encepur-k-ulotka.pdf

 

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl