Centrum Medyczne AD-Med

Tylko uodpornienie wysokiego odsetka osób, najczęściej ponad 90%, uruchamia mechanizm odporności zbiorowiskowej, który gwarantuje zahamowanie krążenia drobnoustroju i ochronę osób nie tylko zaszczepionych lecz również tych, które z jakichkolwiek powodów nie zostały zaszczepione.

Wykonanie szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego.

Wyróżniamy szczepienia przeciw:

 

Nie ryzykuj, zaszczep się już dziś!

 

Poniżej przedstawiamy szczepienia zalecane (nieobowiązkowe) według Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2021*:

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA DZIECI, przeciwko:

Pozostałe szczepienia z kalendarza szczepień obowiązkowych, jeśli dotychczas dziecko nie było zaszczepione, tj. przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B); odrze, śwince, różyczce; tężcowi, błonicy i krztuścowi; polio; pneumokokom; Haemophilus influenzae typu b, gruźlicy oraz rotawirusom o ile nie przekroczono maksymalnego wieku dziecka.

 

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA DOROSŁYCH:

  • corocznie szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
  • szczepienie przypominające co 10 lat przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (1 dawka),
  • osoby, które dotychczas nie chorowały lub nie zostały zaszczepione przeciw wymienionym chorobom:

 

SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE ZALECANE DLA OSÓB >65 r.ż., przeciwko:

  • corocznie szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
  • pneumokokom (1 dawka) – jeśli dotychczas niezaszczepieni,
  • meningokokom (zakres szczepienia ustalany indywidualnie),
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) – jeśli dotychczas niezaszczepieni,
  • tężcowi, błonicy i krztuścowi – jeśli dotychczas niezaszczepieni lub jako szczepienie przypominające co 10 lat.

 

SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE ZALECANE DLA KOBIET W CIĄŻY:

  • szczepienie przeciwko grypie (1 dawka), preparatami zgodnie z sezonowymi rekomendacjami,
  • szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (1 dawka) po ukończeniu 27 tygodnia ciąży.

 

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZAWODOWYCH:

Szczepienie ustalane indywidualnie, w zależności od charakteru pracy i narażenia zawodowego.

Możliwe szczepienia m.in. przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, błonicy i krztuścowi, meningokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM).

 

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH:

Szczepienie ustalane indywidualnie, w zależności od docelowego regionu podróży oraz od historii szczepień.

Możliwe szczepienia m.in. przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), meningokokom, polio, cholerze, durowi brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce.

* KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021; dostęp online: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2020/117/

 

Polecane linki:

https://www.szczepienia.pl

Strona główna

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl