Centrum Medyczne AD-Med

BADANIA LABORATORYJNE KRWI – zalecenia ogólne

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem.

Pora dnia: Zaleca się, aby krew do rutynowych badań laboratoryjnych pobierać w godzinach porannych (tj. 8-10).

Posiłek: Jeśli nie ma innych wskazań, zaleca się, by przed pobraniem próbki krwi do badań pozostać na czczo, tj. zachować ok. 12-godzinną przerwę od ostatniego posiłku. Najlepiej, by ostatni posiłek był ok. godz. 18-19 dnia poprzedzającego badanie. W przeddzień badania należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Bezpośrednio przed badaniem można wypić niewielką ilość wody.

W przypadku niemowląt i małych dzieci – przed pobraniem krwi dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku.

Przyjmowanie leków: lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym pobranie krwi można przyjmować leki (zazwyczaj i większość leków – tak).

 

Test obciążenia glukozą (OGTT, tzw. „krzywa cukrowa”)

Wskazania do badania obejmuje nieprawidłowy wynik glikemii na czczo. Możliwe, że przed badaniem będzie oznaczone stężenie glukozy we krwi za pomocą glukometru – w razie podwyższonego wyniku badanie nie powinno zostać wykonane!

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem, na czczo (wyjątek: kobiety w ciąży) wraz z 75 g glukozy (do kupienia w aptece, bez recepty).

Badanie trwa 2 godziny – krew pobierana jest 2 lub 3 razy, w zależności od parametrów badania: pierwszy raz pobierana jest na czczo, następnie wypija się 75 g glukozy rozpuszczonej w co najmniej 200 ml wody oraz po 1 i/lub 2 godzinach ponownie pobierana jest próbka krwi, celem oznaczenia stężenia glukozy.

Uwaga! Cały ten czas należy być w poczekalni punktu pobrań. Wykluczone jest wykonywanie w tym czasie innych czynności, takich jak zakupy lub spacer, ponieważ związany z tym wysiłek może wpływać na wynik badania. Wykluczone jest również w trakcie całego badania spożywanie posiłków, przyjmowanie płynów oraz palenie papierosów.

 

BADANIA MOCZU – zalecenia ogólne

 • W przeddzień badania zaleca się stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie normalnej ilości płynów;
 • Powinno się unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, gdyż może to powodować pojawienie się nieprawidłowości w wyniku badania moczu;
 • Zaleca się powstrzymywanie się od stosunków płciowych w dobie poprzedzającej badanie;
 • Informacja dla kobiet: gdy jest to możliwe, należy unikać badania moczu w okresie od 2 dni przed do 2 dni po zakończeniu krwawienia miesięcznego.

Pobranie porannej próbki moczu

Przed pobraniem moczu zalecane jest dokładne umycie okolicy ujścia cewki moczowej ciepłą wodą, bez użycia środków myjących lub dezynfekujących.

Mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do kupienia w aptece), najlepiej bezpośrednio po nocy (poranna porcja moczu), ze środkowego strumienia moczu, tj. pierwszą część porcji moczu oddaje się do toalety, środkową część do pojemnika, a resztę znów do toalety.

Próbkę moczu dostarczyć do laboratorium/punktu pobrań, przy czym transport moczu w temperaturze pokojowej powinien trwać krócej niż 2 godziny!

Uwaga! Jeśli wykonywane jest badanie ogólne moczu oraz posiew, należy dostarczyć dwie próbki – w dwóch oddzielnych pojemnikach!

Przygotowanie noworodka lub małego dziecka do badania ogólnego moczu:

 • Osoba przygotowująca się do pobrania próbki moczu od noworodka lub małego dziecka powinna zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki do zbierania moczu.
 • Okolicę krocza należy umyć i dokładnie wysuszyć, a następnie przykleić woreczek do skóry.
 • Po uzyskaniu odpowiedniej ilości moczu woreczek jak najszybciej odkleić i dostarczyć do laboratorium.

Pobieranie moczu do badań mikrobiologicznych (posiew moczu):

Uwaga! Materiał do badania mikrobiologicznego pobiera się przed włączeniem antybiotykoterapii, a w przypadku przyjmowania leków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, należy poinformować o rodzaju leku oraz o okresie jego przyjmowania.

Mocz na badanie mikrobiologiczne powinno się pobrać rano, do specjalnego jednorazowego, jałowego pojemnika (dostępne w aptece).

Zasady pobierania moczu na posiew:

 • Ręce umyć pod bieżącą wodą z mydłem i dokładnie osuszyć.
 • Dokładnie umyć okolicę krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem – mężczyźni po odciągnięciu napletka, zaś kobiety po rozchyleniu warg sromowych; następne dokładnie osuszyć.

Uwaga! Ważny jest kierunek mycia i osuszania – od ujścia cewki moczowej w kierunku odbytu, nie odwrotnie!

 • Otworzyć pojemnik bezpośrednio przed pobraniem próbki moczu.
 • Pobrać mocz ze środkowego strumienia, tj. pierwszą partię moczu oddać do toalety, następnie drugą partię do pojemnika.
 • Pojemnik natychmiast zamknąć i dostarczyć do laboratorium/punktu pobrań (mocz przechowywać do chwili transportu w lodówce, maksymalnie do 4 godzin).

Uwaga! Jeśli wykonywane jest badanie ogólne moczu oraz posiew, należy dostarczyć dwie próbki, w dwóch oddzielnych pojemnikach!

 

BADANIE KAŁU

Badanie parazytologiczne kału – zalecenia ogólne

Do badania parazytologicznego powinny być oddane trzy, przypadkowe próbki kału w okresie ok. 10-14 dni (co 3-4 dni).

Badanie w kierunku antygenu cyst Giardia lamblia metodą immunoenzymatyczną można wykonać w jednej próbce.

Przy podejrzeniu owsicy:

– wskazane jest wykonane wymazu okołoodbytniczego pobranego przylepcem z taśmy celofanowej:

 • materiał pobrać rano, przed wykonaniem wszelkich czynności higieniczno-fizjologicznych,
 • rozsunąć jedną ręką pośladki i przykleić taśmę klejącą na 5 sekund w okolicy odbytu,
 • pasek celofanowy przykleić z powrotem na szkiełko podstawowe.

 

Pobranie i transport próbki kału do badania w kierunku pasożytów jelitowych:

 • Za pomocą łopatki z pojemnika na próbkę kału (dostępne w aptekach) pobrać z kilku miejsc porcję kału w ilości ok. ½ pojemnika. Kał nie powinien kontaktować się z wodą, moczem lub detergentami.
 • Pojemnik zamknąć i umieścić w foliowym woreczku.
 • Pobraną próbkę dostarczyć do laboratorium/punktu pobrań.

 

Badania laboratoryjne w ramach POZ dostępne są na podstawie skierowania od lekarza POZ. Skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia. Wszystkie badania poza skierowaniem są badaniami płatnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do wykonania konkretnych badań laboratoryjnych dostępne są u pracowników Punktów Pobrań.

 

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl