Centrum Medyczne AD-Med

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus). Wirus jest bardzo zakaźny i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że każdy kto miał z nim kontakt, zachoruje. Najczęstszym źródłem zakażenia jest bezpośredni kontakt z chorym lub droga kropelkowa.

Na ospę wietrzną najczęściej chorują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czasem również młodzi dorośli, którzy nie przeszli tej
choroby w dzieciństwie. Jest niezwykle groźna dla kobiet w ciąży, noworodków oraz wszystkich chorych z upośledzoną odpornością. U większości dzieci ospa wietrzna ma łagodny przebieg, jednak czasem może być ciężki oraz pojawiają się powikłania, takie jak bakteryjne zapalenie skóry, zapalenie płuc czy nawet mózgu.

Najlepszą metodą zapobiegania ospie wietrznej są szczepienia ochronne. Po szczepieniu zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki ponad 95% dzieci nie zachoruje na ospę wietrzną. Jeśli dojdzie do zachorowania mimo szczepienia, choroba ma o wiele łagodniejszy przebieg.

Szczepionka przeciw ospie wietrznej zawiera żywy, osłabiony (atenuowany) szczep wirusa. Podajemy dwie dawki szczepionki.

Przeciwwskazaniem do szczepienia są stany obniżenia odporności, chłoniaki i inne nowotwory z zajęciem szpiku czy układu chłonnego oraz
ciąża. Nie ma niebezpieczeństwa przeniesienia wirusa szczepionkowego na osoby z niedoborami odporności. Można szczepić dzieci kobiet
będących w ciąży. Szczepionka przeciw ospie wietrznej jest bezpieczna i dobrze tolerowana, rzadko  wywołuje niepożądane odczyny
poszczepienne.

Dzieci, u których rozpoznano niektóre choroby lub uczęszczające do niektórych instytucji, mogą otrzymać bezpłatne szczepienie przeciw ospie wietrznej.
Obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie dotyczy dzieci:

1) do ukończenia 12 roku życia:
a) z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,
b) z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,
c) zakażone HIV,
d) przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią;

2) do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w pkt 1, które nie chorowały na ospę wietrzną;

3) do ukończenia 12 roku życia, innych niż wymienione w pkt 1 i 2, przebywających w:
a) zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) rodzinnych domach dziecka,
d) domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
e) domach pomocy społecznej,
f) placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
g) regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
h) interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

4) innych niż wymienione w pkt 1–3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych – prosimy o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o uczęszczaniu przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego.

Źródła wiedzy:

Ospa wietrzna


https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/szczepienia-i-szczepionki/71841,szczepienie-przeciwko-ospie-wietrznej

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl