Centrum Medyczne AD-Med
Pneumokoki to bakterie (Streptococcus pneumoniae), które powodują groźną inwazyjną chorobę pneumokokową przebiegającą najczęściej jako zapalenie płuc z bakteriemią, sepsa pneumokokowa lub pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Inwazyjna choroba pneumokokowa jest obarczona wysoką śmiertelnością. Szczególnie zagraża dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia oraz pacjentom po ukończeniu 55-65 roku życia.
Szczepienia zalecane są osobom z grup ryzyka wystąpienia inwazyjnej choroby pneumokokwej. Młodsze dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, natomiast szczepienie zalecane jest w szczególności starszym pacjentom.
Aktualnie w Polsce zarejestrowane są następujące szczepionki:
 • Synflorix – skoniugowana szczepionka przeciw 10 serotypom pneumokoków – dla dzieci do ukończenia 5 roku życia
 • Prevenar 13 – skoniugowana szczepionka przeciw 13 serotypom pneumokoków – dla dzieci i dorosłych, refundowana w niektórych grupach
 • Apexxnar – skoniugowana szczepionka przeciw 20 serotypom pneumokoków – dla dorosłych
 • Pneumovax 23 – polisacharydowa szczepionka przeciw 23 serotypom pneumokoków – dla dzieci po ukończeniu 2 roku życia i dorosłych
U osób dorosłych szczepienie przeciw pneumokokom składa się z jednej dawki szczepionki. Aby uzyskać najlepszą ochronę zalecane jest zaszczepienie się szczepionką skoniugowaną, a następnie nie wcześniej niż po roku, szczepionką polisacharydową.
Szczepionka Prevenar 13 jest refundowana (50%) u pacjentów po 65 roku życia ze zwiększonym ryzykiem choroby pneumokokowej, to jest z:
 • przewlekłą chorobą serca,
 • przewlekłą chorobą wątroby,
 • przewlekłą chorobą płuc,
 • cukrzycą,
 • implantem ślimakowym,
 • wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • wrodzoną lub nabytą asplenią,
 • niedokrwistością sierpowatą i innymi hemoglobinopatiami,
 • przewlekłą niewydolnością nerek,
 • wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
 • uogólnioną chorobą nowotworową,
 • zakażeniem wirusem HIV,
 • chorobą Hodgkina,
 • jatrogenną immunosupresją,
 • białaczką,
 • szpiczakiem mnogim,
 • przeszczepem narządu litego.

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl