Centrum Medyczne AD-Med

Pacjent jest kwalifikowany i rejestrowany na domową wizytę lekarską przez pielęgniarkę na podstawie przeprowadzonego wywiadu, w przypadkach wątpliwych przyczyny wezwania wizyty domowej są one konsultowane przez lekarza.

Lekarz udaje się na wizytę domową zgodnie z harmonogramem pracy lub w godzinach przeznaczonych do realizacji wizyt domowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

 

Lekarskie wizyty domowe w zakresie POZ nie obejmują następujących sytuacji:

 • bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
 • utraty przytomności,
 • upadku z wysokości,
 • złamań,
 • wypadków komunikacyjnych,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • urazów wypadkowych w sytuacjach nagłych,
 • nagłej duszności,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • porodu,
 • dolegliwości związanych z ciążą.

 

w razie wystąpienia zdarzeń wymienionych powyżej świadczenia pomocy są realizowane przez System Ratownictwa Medycznego.
WAŻNE!!! Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112!

 AD-MED Zakładowa 18F

ul. Zakładowa 18F, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zakladowa@admed-poz.pl

AD-MED Syrokomli 1

ul. Syrokomli 1, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: syrokomli@admed-poz.pl

AD-MED Złotnicka 17BC

ul. Złotnicka 17BC, Wrocław

tel.: (71) 325 67 60 (pn-pt: 8-18)

e-mail: zlotnicka@admed-poz.pl