Informacja dla pacjentów POZ zadeklarowanych do Praktyki Lekarza Rodzinnego Różańska Katarzyna, Różański Stanisław s.c. NZOZ

Informacja dla pacjentów POZ zadeklarowanych do Praktyki Lekarza Rodzinnego Różańska Katarzyna, Różański Stanisław s.c. NZOZ

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Praktyka Lekarza Rodzinnego Różańska Katarzyna, Różański Stanisław s. c. NZOZ z siedzibą przy ul. Poświęckiej 28a we Wrocławiu.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze oraz zabezpieczenia świadczeń pacjentom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu, do zabezpieczenia ww. świadczeń został wskazany podmiot leczniczy CENTRUM MEDYCZNE AD-MED SP. Z O. O., realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Kamiennogórskiej 10 oraz ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu. Przypominamy, że każdy pacjent ma prawo do dowolnego wyboru placówki podstawowej opieki zdrowotnej i w każdej chwili może zmienić swoją deklarację.

Jednocześnie Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Praktyka Lekarza Rodzinnego Różańska Katarzyna, Różański Stanisław s. c. NZOZ, mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art.10a ust. 1 i 2 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2020 poz.172)