Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i zwiększoną liczbą osób z Ukrainy przybywających do Polski informujemy, że nasze Centrum jest w trakcie przygotowywania rozwiązań mających na celu ułatwienie pacjentom z Ukrainy uzyskanie odpowiedniej pomocy medycznej. Wkrótce udostępnimy więcej informacji.

Zapewniamy, że obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. mogą skorzystać z naszych usług bezpłatnie, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone. Wymagane jest okazanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski.

Przypominamy także o możliwości umówienia się na szczepienia przeciw COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień na terenie kraju. Skierowanie zostanie wystawione bezpośrednio w punkcie szczepień na podstawie dokumentu tożsamości nawet jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL.