Nowe zasady kwarantanny i izolacji (aktualizacja marzec 2022 r.)

Nowe zasady kwarantanny i izolacji (aktualizacja marzec 2022 r.)

Aktualizacja! Od 28.03.2022 r. nie ma już obowiązku odbywania kwarantanny ani izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2. Więcej informacji tutaj.

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowymi przepisami od 15 lutego 2022 r. zmodyfikowane zostały zasady odbywania kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

Kwarantanna nie jest już nakładana na osoby z kontaktu z osobą zakażoną. Kwarantanną objęte są osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (chyba, że w ciągu ostatniego miesiąca same odbywały izolację domową lub były hospitalizowane z powodu zakażenia SARS-CoV-2). Istnieje możliwość zakończenia kwarantanny wcześniej, w tym celu należy wykonać test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Negatywny wynik testu powoduje zakończenie kwarantanny z chwilą wpisania go do systemu.

Aby uzyskać skierowanie na test należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie pacjent.gov.pl, zlecenie można otrzymać on-line lub poprzez infolinię Domowej Opieki Medycznej. Zlecenia na test wykonywany z powodu izolacji domownika nie są wystawiane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej!

Cały czas obowiązuje kwarantanna po wystawieniu zlecenia na badanie w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Kończy się ona w momencie uzyskania negatywnego wyniku badania albo po siedmiu dniach.

Nowe przepisy skracają czas trwania izolacji domowej. U osób bezobjawowych trwa ona teraz siedem dni od dnia badania, natomiast u osób z objawami co najmniej 7 dni. Może ona się zakończyć jeżeli przez 24 godziny nie było gorączki, pacjent nie stosował leków przeciwgorączkowych, a wcześniejszy stan kliniczny uległ poprawie. Podczas izolacji domowej pacjent powinien pozostawać w stałym kontakcie z lekarzem POZ.