Wytyczne od Rzecznika Praw Pacjenta dla szpitali ws. odsyłania do POZ

Wytyczne od Rzecznika Praw Pacjenta dla szpitali ws. odsyłania do POZ

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, wystosował pismo do kierowników szpitali za pośrednictwem SZOI NFZ, w którym odnosi się do nieprawidłowości związanych z odsyłaniem pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w celu wykonania badań kwalifikujących do zabiegów szpitalnych, wystawienia zwolnienia lekarskiego po zakończeniu hospitalizacji oraz otrzymania recept na bezpłatne leki dla seniorów lub dzieci.

Dla przypomnienia:

  1. Badania kwalifikujące do zabiegów szpitalnych:
    • Szpitale są zobowiązane do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań kwalifikujących do zabiegów operacyjnych bez odsyłania pacjentów do lekarzy POZ.
  2. Wystawienie zwolnień lekarskich:
    • To lekarz szpitala, a nie POZ, powinien wystawiać zwolnienia lekarskie po zakończeniu hospitalizacji, gdyż to on posiada pełną wiedzę o stanie zdrowia pacjenta.
  3. Recepty na bezpłatne leki:
    • Pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci nie powinni być odsyłani do POZ po recepty na bezpłatne leki. Recepty te powinny być wystawiane przez lekarzy w szpitalu.

Rzecznik podkreśla, że takie praktyki są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, generują dodatkowe, niepotrzebne wizyty u lekarzy POZ, sprzyjają powstawaniu sytuacji konfliktowych oraz skarg pacjentów. Szpitale są zobowiązane do zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej, co oznacza, że powinny one realizować wszystkie konieczne badania i procedury w ramach swojej działalności, bez przerzucania obowiązków na lekarzy POZ.

Przyjęcie powyższych wytycznych przyczyni się do poprawy realizacji praw pacjentów oraz jakości sprawowanej nad nimi opieki.

Pełna treść pisma Rzecznika Praw Pacjenta dostępna jest do pobrania tutaj.