Certyfikat Akredytacyjny

Certyfikat Akredytacyjny

Centrum Medyczne AD-MED uzyskało certyfikat jakości, przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Co to oznacza?

Oznacza to, że prowadzimy systematyczne prace nad poprawieniem jakości świadczonych usług opieki medycznej.

Dlaczego to jest takie ważne?

„Po pierwsze nie szkodzić” – zapewnienie możliwie najlepszej opieki zdrowotnej jest obowiązkiem moralno-prawnym każdej osoby wykonującej zawód medyczny. W dobie współczesnej wiedzy oraz technologii jest to zadanie szczególne.

Wśród metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na określaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym realnie osiągalnym.

Misją Centrum Medycznego AD-MED jest zapewnienie dla podopiecznej populacji podstawowej opieki medycznej, której kluczową cechą jest wszechstronność. Centrum Medyczne AD-MED stoi zatem przed szczególnym zadaniem ciągłego podnoszenia poziomu świadczonych usług medycznych, zarówno w kontekście wspomnianej wszechstronności opieki, jak i respektowania praw pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, zapewnienia bezpieczeństwa opieki czy rozsądnej gospodarki lekami.

Wypracowanie wysokiej jakości usług medycznych, poprzez wdrożenie odpowiednich standardów, niesie za sobą szereg korzyści, tj.: rzetelną opiekę medyczną, satysfakcję pacjentów, usprawnienie pracy zespołu, stałe zwiększanie kompetencji personelu medycznego.

Nadrzędnym celem strategicznym jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne AD-MED w ramach działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W tym celu został opracowany kompleksowy „Program oceny i poprawy jakości kluczowych obszarów funkcjonowania Centrum Medycznego AD-MED” wraz z powołaniem zespołu realizującego wskazane założenia. Program opiera się na standardach akredytacyjnych opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Kraków, 2016).